Lucio Fontana

F. Hundertwasser – austriacki grafik, malarz i projektant, uważany jest za jednego z najważniejszych  twórczych kontynuatorów wiedeńskiej secesji, dla Philipa Rosenthala zaprojektował jedną z jego fabryk, znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego tęczowego budynku w Selb.
O jego stosunku do sztuki  i  wzornictwa najlepiej świadczy często wyrażany pogląd, że dom, mieszkanie i znajdujące się w nim przedmioty są jak „trzecia skóra” człowieka. ( drugą – jego zdaniem – jest ubranie). Z tak emocjonalnym podejściem do projektowania musiał znaleźć wspólny język ze swym zleceniodawcą, któremu we wszystkich działaniach przyświecało motto  -„żyć ze sztuką”! Z tego właśnie powodu Philip Rosenthal zapraszał do współpracy najbardziej uznawanych współcześnie mu żyjących artystów, a ci nie odmawiali  nawet, jeśli nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego z porcelaną.
Najlepszym tego przykładem może być wybitny włoski malarz Lucio Fontana, który nacinając po raz pierwszy  w 1958 roku  płótno malowanego obrazu uzyskał prawdziwy, realny „efekt głębi”. Dziś jego obrazy wiszą w ponad 100 znakomitych muzeach świata i intrygują zwiedzających genialnym, choć tak prostym technicznie zabiegiem  uzyskania w malarstwie trzeciego wymiaru. Niewiele osób wie, że konsekwentny w swych działaniach Lucio Fontana „nacinał” również porcelanę. Powstała dzięki temu krótka seria ( 75 szt. ) unikatowych przedmiotów z porcelany o charakterystycznym kształcie.
Wszystkie one są  unikatami w dosłownym tego słowa znaczeniu, bowiem każdy z nich powstał wskutek konkretnych i bezpośrednich działań artysty, różniąc się specyficznymi otworami i nacięciami. Jeśli sporadycznie  pojawiają się na aukcjach osiągają ceny 20 000 – 30 000 US $!!!

Leave a Reply

%d