Rosenthal blog.

Archives

15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sztuki. Choć ta aktywność towarzyszy człowiekowi od tysiącleci, to jej międzynarodowe święto ustanowiono „dopiero” w 2011 roku z inicjatywy International Associtation of Art, które współpracuje również z UNESCO. W tym dniu szczególnie podkreślane jest znaczenie działalności artystycznej w codziennym życiu, wspieranie różnorodności twórczej ekspresji i wpływ sztuki na różne dziedziny ludzkiej aktywności. Jako, że od kilku dekad towarzyszy nam myśl Philipa Rosenthala Jr, by „…żyć ze… Read More

%d