Vincent van Gogh

Miasteczko śpiące pod rozgwieżdżonym niebem, bukiety dojrzałych słoneczników czy wnętrze pokoju, które – jakby podglądane z boku – daje na moment wgląd w życie artysty … Motywy z twórczości Vincenta van Gogha  znane są niemal każdemu, niezależnie do tego w jakim stopniu zetknął się on z historią sztuki.
Prace artysty bez wątpienia mogą być traktowane jako element współczesnej kultury wizualnej, na co wskazywać mogą liczne reprodukcje i nawiązania do jego twórczości.Dorobek artystyczny słynnego Holendra to jednak nie tylko ‘album’ pełen barwnych widoków, martwych natur czy portretów. Nieodłącznym elementem sztuki van Gogha jest też charakterystyczny styl, którego znaczenie ujawnia się, gdy spojrzeć nań w kategoriach czysto warsztatowych.

Sztuka van Gogha może być czytana jako wypadkowa lekcji Moneta i innych twórców impresjonizmu oraz siły emocji samego Vincenta. Choć dziś jego prace wyceniane są bardzo wysoko, a do muzeum artysty w Amsterdamie trafia co roku ponad milion zwiedzających z całego świata, za życia nie cieszył się on powodzeniem i uznaniem. Dowodem na to może być fakt, że miał on sprzedać zaledwie jeden obraz, co może nie być dalekie od prawdy, mając na uwadze bliską relację Vincenta z bratem – Theo –  który wspierał go nie tylko emocjonalnie, ale także finansowo. 66534082 copiaMimo swoistej ‘niewdzięczności’ jaka spotkała Vincenta van Gogha ze strony współczesnych mu widzów i krytyków, artysta szeroko czerpiąc z historii sztuki, nie pozostał jej dłużny. Jego twórczość ujmowana w perspektywie ewolucji prądów i stylów zaliczana jest do nurtu postimpresjonizmu. Pamiętać jednak trzeba, że równocześnie wyznaczyła ona kierunki nowych poszukiwań dla kolejnych pokoleń artystów. Głębokie nasycenie pozornie typowych przedstawień emocją zdaje się być elementem, który najlepiej uwydatnia znaczenie twórczości van Gogha. W praktyce artysty podstawową rolę odgrywają rozwibrowane pociągnięcia pędzla, owocujące grubo kładzionymi warstwami farby. Rzeczywistość zostaje przez van Gogha jakby przefiltrowana i przetłumaczona na własny język. O ile w przypadku impresjonistów podobny zabieg następował przy użyciu oka, w pracach Holendra dzieje się to z udziałem… jego duszy. Indywidualizm jego prac najbardziej czytelny staje się, gdy prześledzimy użycie koloru, który zwłaszcza w późniejszych pracach pełni rolę wręcz symboliczną, skojarzeniową. Być może właśnie ten silny ładunek emocjonalny, swoista wartość dodana dzieł van Gogha, sprawia, że pozornie ‘proste’ przedstawienia mają niezwykłą moc dla współczesnych odbiorców…?Wszystkie przedstawione produkty ze szkła i porcelany inspirowane twórczością Vincenta van Gogha pochodzą z niemieckiej manufaktury Goebel.

Leave a Reply

%d bloggers like this: